Publikumstelefon

Alstahaug kommune har besluttet å opprette en egen informasjonstelefon for befokningen angående smittesituasjonen i forbindelse med koronavirus. Dette vil være en rådgivningstelefon for små og store spørsmål vedrørende reiser, arrangementer, karantene mv. Dette er ikke en medisinsk vurderingstelefon. Er du syk skal du fremdeles ringe legekontoret eller legevakten 116 117. Publikumstelefonen vil ha telefontid fra 09.30-13.30 alle ukedager og betjenes av helsepersonell. 

Telefonnummeret er: 909 63 109

Smittebegrensende tiltak

Kommunen har også valgt å innføre reiseforbud i jobbsammenheng for alle ansatte fra mandag 16. mars, for alle ansatte som må reise med fly, tog eller buss. Det vil heller ikke være anledning til å delta på kurs eller seminarer med mer enn 30 personer tilstede. Store arrangementerer med mer enn 100 deltakere skal risikovurderes i forhold til gjennomføring. Arrangementer med mer enn 500 deltakere avlyses. Interne kurs og samlinger vurderes fortløpende og utsettes foreløpig. Du kan lese mer om risikovurdering i forbindelse med arrangementer i denne artikkelen fra Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Kriseledelsen i kommunen følger situasjonen nøye og kan fortløpende komme med ny informasjon om tiltak ettersom situasjonen utvikles.

Vi maner alle til solidaritet i denne krevende tiden og ber om at alle forholder seg lojalt til de tiltakene som iverksettes.

Kommuneoverlege i Alstahaug
Kirsten Toft