Hvem skal testes

Om du skal testes avgjøres av legen din. Nasjonale retninglinjer for testing finner du her.

Oppmøte

Du møter opp i henhold til avtale, får utdelt et kønummer og stiller deg i kø som illustrert under.

Bilde2_1.jpg

Her møter du en i Koronateamet som gjennomfører testing

Bilde4_2.jpg

Testene pakkes av oss og leveres legekontor som sender dem til Bodø/UNN. Antall dager det tar før man får svar varierer fra ca 3-5 dager. Alle som testes får svar da man ved mistanke ansees som smittet og settes i isolasjon. Isolasjonen opphører ved negativ test.

Og ikke glem, etter testing er er det rett hjem.