08.00      Flaggheising. Musikk i gatene i byen

09.00      Musikk i gatene på Sandes

10.00      Gudstjeneste i Sandnessjøen kirke v/ Sokneprest Franziska Förster og Kantor Paul-André Nilsen Grande

10.45      Bekransning av minnestein over falne under krigen. Tale ved Ole Gerhard Rinø. Sandnessjøen mannskor synger

11.15       Barnetoget starter fra Bjarnetjønna skole og Sandnes skole. Sammenkobling av togene ved Lavvollen

12.30       Toget ankommer Petter Dass plass.

  • Konferansier Siv H. Sigerstad ønsker velkommen
  • Korpsene spiller felles marsj + Fagert er landet
  • Tale for dagen v/Odd Arnold Skogsholm
  • Sang v/ Julie Arstad, pianist Svanhild Brønstad
  • Russetale v/ Russepresident Agate Pettersen
  • Allsang med korps: «Ja vi elsker dette landet» forsanger Tove Skjevelnes

13.00       Kafé på skolene. Leker og aktiviteter på skolene og i de fleste barnehager.

16.00       Borgertoget fra torget. Oppmøte 15.45.

17.00       Gratis kino på Kulturbadet: Asterix – trylledrikkens hemmelighet