Pris

Type  Pris
Hel plass 2 314,- pr.mnd.

Det betales for 11 mnd. Juli er betalingsfri måned. Betalingen løper fra den 1. i måneden barnet begynner på SFO. 
Kostpenger/penger for mat kommer i tillegg. Pris for kost: Kr. 175 per måned. 

Det gis søskenmoderasjon.Søskenmoderasjon utgjør 30 % for 2. barn og 50 % fra 3. barn. Du finner mer informasjon om skolefritidsordningen i Alstahaug kommune i vedtektene for SFO.

Endre fakturamottaker

Last ned skjema dersom du/dere ønsker å endre hvem som skal betale for SFO-plassen. Skjemaet sendes til oppvekst og kultur, alstahaug kommune.