Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Pressemeldinger

Utvidede karanteneregler for Alstahaug opphører fredag 1. mai

Formannskapet har i dag torsdag 30.04.2020 enstemmig vedtatt å ikke fatte et nytt vedtak om lokal forskrift om utvidede karantenebestemmelser. Dagens karantenebestemmelser opphører fredag 1. mai. Det betyr at det er de samme karantenereglene som gjelder for Alstahaug kommune, som for resten av landet.

Lokal forskrift om utvidede karanteneregler i Alstahaug kommune 24.04.2020

For å forsinke og hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, fatter Formannskapet i Alstahaug kommune, på delegasjon fra Kommunestyret i sak 8/20, 24.04.2020 følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1, femte ledd. Denne forskriften erstatter lokal forskrift av 17.4.2020, og har en varighet på 7 dager.

Lokal forskrift om utvidede karanteneregler i Alstahaug kommune 17.04.2020

For å forsinke og hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, fatter Formannskapet i Alstahaug kommune, på delegasjon fra Kommunestyret i sak 8/20, 17.04.2020 følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1, femte ledd. Denne forskriften erstatter lokal forskrift av 14.4.2020, og har en varighet på 7 dager.

Lokal forskrift om utvidede karanteneregler i Alstahaug kommune 07.04.2020

Ordførers forslag enstemmig vedtatt i formannskapet 07.04.2020. 

For å forsinke og hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, fatter kommuneoverlegen i Alstahaug kommune, på delegasjon fra Formannskapet den 7.4, 14.04.2020 følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1 femte ledd. Denne forskriften erstatter lokal forskrift av 7.4.2020, og har en varighet tom 17.4.2020.

Lokal forskrift om utvidede karanteneregler i Alstahaug kommune 29.03.2020

For å forsinke og hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, fatter kommuneoverlegen i Alstahaug kommune 29.03.2020 følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1 femte ledd. Denne forskriften erstatter karantenevedtak fattet 22.03.2020, og har en varighet på 7 dager.

Pressemelding 26.03.2020: Tre personer fra Alstahaug har testet positivt for koronavirus

I Alstahaug kommune har pr 26.03 tre personer testet positivt for koronavirus. Alle tre har uavhengig av hverandre vært på reise i utlandet. På grunn av karantenebestemmelser har disse personene vært i karantene siden hjemkomst og til de utviklet symptomer. De tre er nå isolerte og medlemmer av husstanden er i karantene. Det er snakk om tre unike tilfeller som ikke har blitt smittet av hverandre. Kommunehelsetjenesten jobber med smitteoppsporing og kartlegging av hvem disse personene har vært i kontakt med, for å begrense smittespredning.

Vedtak om utvidede karanteneregler i Alstahaug kommune

For å forsinke og hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, fatter kommuneoverlegen i Alstahaug kommune 22.03.2020 følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1 femte ledd. Dette vedtaket erstatter tilsvarende vedtak fattet 15.03.2020.

Pressemelding 13.mars

Det innføres innskjerpede karantenebestemmelser i Alstahaug kommune med umiddelbar virkning. Karantenebestemmelsene gjelder for alle som har oppholdt seg i Oslo og Viken i mer enn et døgn. Gjelder med tilbakevirkende kraft til mandag 9. mars. Ordinær restaurantdrift besluttes stengt. Kun take-away er tillatt. Butikker anmodes til å innføre skjerpede hygienerutiner og tiltak for å unngå ansamling av mennesker. 

1 | 2