Per Jægtvik (H) ble 21.06.17 innvilget permisjon fram til  30.05.18, men i kommunestyremøte 11.10.17 ble han gjenvalgt.

Representanter: Vararepresentanter:
1. Norvald Ruderaas (SP) - leder 1. Rune Larsen (AP)
2. Knut Nilsen (uavhengig) - nestleder 2. Grethe Tønder (AP)
3. Mette Karin Johnsen (AP) 3. Kyrre Pettersen (SP)
4. Ann Karin Edvardsen (SP) 4. Maren Herigstad (SP)
  5. Knut Bertheussen (AP)
  6. Erik Jørgensen (SP)
   
5. Tore Vikedal (H) 1. Jarle Vang (H)
  2. Per Jægtvik (H)
  3. Anita Klette ((H)
   
6. Hanne Nora Nilssen (V) 1. Leif Otto Larsen (FrP)
  2. Sigmund Aldra (V)
  3. Heidi Klaussen (FrP)
   
7. Kjersti Toft (SV) 1. Margit Steinholt (Rødt)
  2. Eirik Fiksdal Berglund (SV)
  3. Arnfinn Rørvik (Rødt)

Planutvalget er også naturressursutvalg og trafikksikkerhetsutvalg.