Målet med planarbeidet har vært å systematisere eksisterende kunnskap om friluftslivet gjennom tverrfaglig arbeid og lokal medvirkning. Planen skal legge føringer for videre utvikling av friluftslivet i kommunen, og er forankret i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser, 2019-2023.

Kommunestyrets vedtak finner du her.

Planbeskrivelsen og tilhørende dokumenter blir oppdatert med endringene fra planutvalget og kommunestyret, og gjøres tilgjengelig på hjemmesidene.