Formålet med behandlingen av personopplysninger

Opplysningene du blir bedt om å oppgi i skjema gjør det mulig for oss å saksbehandle din henvendelse. Opplysningene du oppgir vil ikke bli brukt til andre formål. Opplysningene i skjemaet er obligatorisk å oppgi for å kunne benytte skjemaet med mindre annet er angitt, men du har ikke plikt til å benytte våre digitale skjema.

Behandlingsgrunnlag

Vår behandling av personopplysninger utføres for å utøve offentlige oppgaver som vi er pålagt gjennom lov, eller for å kunne utføre oppgaver i allmenhetens interesse, blant annet for arkivering etter arkivloven.

Lagring av opplysninger

Opplysningene du oppgir i skjema blir i første omgang lagret hos vår cms-leverandør CustomPublish AS på vegne av oss. Databehandleravtale mellom Alstahaug kommune og CustomPublish AS regulerer dette forholdet. Opplysningene blir deretter overført til våre egne arkiv og slettet fra databasen i CustomPublish CMS. I våre arkiv blir opplysningene oppbevart så lenge som det er behov for disse for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg. 

Dine rettigheter

Du har som hovedregel rett til:

  • å få informasjon om hvordan vi behandler dine opplysninger,
  • å få oppgitt opplysningene vi har registrert om deg,
  • at opplysninger vi har registrert om deg skal bli slettet,
  • at vi skal begrense bruken av opplysninger vi har registrert om deg,
  • at vi skal korrigere feilaktige eller mangelfulle opplysninger vi har registrert om deg,
  • å protestere og/eller klage til Datatilsynet dersom du mener personopplysninger behandles i strid med denne erklæringen,
  • å motsette deg avgjørelser basert på automatiserte vurderinger av personlige forhold.

Henvendelser om dine rettigheter blir vurdert opp mot gjeldende norsk lovverk. Krav fra deg kan bli avvist dersom norsk lov forhindrer oss fra å etterkomme ønsket.

Aldersgrense
Ved å akseptere denne erklæringen bekrefter du at du er 18 år eller eldre.