Overflytting

Ved flytting mellom barnehager vil nåværende plass bli sagt opp automatisk når du takker ja til ny plass. Private barnehager kan ha egne bestemmelser i sine vedtekter.