Om viruset

I januar 2020 ble det oppdaget et nytt virus som har sitt opphav i Kina. Viruset har fått navn covid-19. Viruset har vist seg å lett smitte mellom mennesker, og kan gi luftveisinfeksjon av ulik alvorlighetsgrad. Siden dette er et nytt virus, har ingen mennesker opparbeidet seg immunstoffer for viruset, som igjen betyr at mange potensielt blir smittet i kontakt med andre smittede.

Selv om mange vil bli syke av dette nye viruset, vil de fleste oppleve et relativt mildt forløp svarende til en vanlig sesonginfluensa. Men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall som følge av sykdom med covid-19. Dødeligheten av viruset er per i dag ikke antatt å være høyere enn ved en vanlig sesonginfluensa.

Det er særlig eldre mennesker og mennesker med underliggende sykdom som er i risikogruppen for alvorlige forløp ved smitte av covid-19. Det finnes per i dag ingen vaksine eller effektiv medisin mot viruset. Spredningen regnes å være lokalisert eller lavgradig, men vedvarende, i Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia. 

Smittebegrensende tiltak

Luftveisinfeksjoner smitter ved at virus eller bakterier overføres fra luftveiene hos en syk eller smittet person til en annen person. Munnen og slimhinnene i øyne og nese er vanlige inngangsporter.  

Luftveisinfeksjoner omfatter flere ulike sykdomstilstander, hvorav forkjølelse og influensa er mest utbredt i befolkningen. God hoste- og håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Det anbefales å ha tørkepapir og håndhygienemulighet tilgjengelig til bruk når du hoster og nyser. Har du ikke det er albuekroken et godt alternativ.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Det anbefales ikke munnbind for friske personer.

Når bør du søke legehjelp

Dersom du har vært i Kina, Italia eller et annet område med pågående smittespredning, og i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst utvikler tegn på luftveisinfeksjon, skal du kontakte lege per telefon. Det samme gjelder dersom du vet at du har vært i kontakt med en person som i løpet av en 14-dagers periode etter din kontakt har testet positivt for viruset.

Tegn på luftveisinfeksjon kan være hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Man bør informere legen om hvor og når man har vært på reise, eller at man har vært i kontakt med en påvist smittet person. All kontakt med lege som følge av mistanke om smitte med covid-19 vil være gratis.

Dersom du mistenker at du kan være smittet, skal du ringe legekontoret eller legevakt på telefon 750 75100 / 116 117. Ikke møt opp på helsesenteret uten å ha snakket med relevant helsepersonell i forkant. Du vil få konkret beskjed om hvordan du skal forholde deg når du ringer legekontoret eller legevakten.

Legekontoret er forberedt på å ta imot mulige smittede personer, men det må tas bestemte forholdsregler for å hindre at en potensiell smitte spres unødvendig til helsepersonell og andre tilstedeværende på helsesenteret. Disse forholdsreglene vil endres etter hvert som vi vet mer om viruset. Ta derfor ALLTID kontakt før oppmøte ved bekymring for smitte.

Undersøkelse av friske personer som returnerer fra utbruddsområder er generelt ikke anbefalt.

Vis hensyn

Har du mistanke om at du kan være smittet, vis hensyn ovenfor andre, og hold deg hjemme til du har snakket med lege, og mistanken eventuelt er avkreftet. Unngå å hoste eller nyse direkte på andre og hold minst 1 meters avstand til andre personer når det er mulig. Tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle som kastes umiddelbart etterpå eller i albuekroken. Vask hendene grundig og regelmessig.

Reiseråd

Reisende som tilhører risikogrupper bør vaksinere seg mot sesonginfluensa innen 14 dager før avreise, da det for tiden også er utbrudd av sesonginfluensa i flere land.

 

Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.

Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 

 

Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse som feber, hoste og pusteproblemer. Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

 

Hvis du har kommet hjem fra et område med vedvarende smittespredning i løpet av de siste 14 dagene, og du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber vi deg straks holde deg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker samt ringe fastlegen eller legevakta (116 117) og fortelle om din reise og dine symptomer.

 

Som en ekstra forhåndsregel ber vi personer som kommer hjem fra Hubei-provinsen med Wuhan by i Kina, å være særlig årvåkne og redusere sosial omgang de 14 første dagene etter hjemkomst.