Omsorgslønn blir gitt til dem som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Det foretas en totalvurdering i forholdt til andre tjenester og brukerens behov for hjelp. Ordningen gjelder både gifte og andre frivillige omsorgsytere uten omsorgsplikt samt foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn.

Momenter som er relevante:

  • særlig tyngende omsorgsarbeid
  • omsorgen for søkeren er det beste for den som trenger hjelp
  • kommunens ressurser

Tjenesten ytes etter Lov om sosiale tjenester § 4-2 e.

For mer informasjon om hvordan du søker tjenesten kan du henvende deg til Tildelingskontoret

Gå direkte til søknadsskjema