Austbø/Blomsøy/Hestøysund

 
Representanter Vararepresentanter
Frank Savjord (leder) Are Flatøy
Ingar Nykmark Annie Henriksen
Birgit Danielsen Karl D Karlsen
Torgunn Grønnevik  
John Pettersen  

Bærøyvågen

Representanter Vararepresentanter
Bjørn Kolberg John Johansen
Inger Marie Walen Kolberg Jim Olsen
Tor Sveinung Temre Mathisen Hanne Nora Nilssen
Hans Norman Johansen  
Jan Rune Johnsen  

Mindland

 
Representanter Vararepresentanter
Ragnar Skagen Aas Tommy Jakobsen
Laila Gjersvold Hege Pettersen
Frode Jakobsen - nestleder Hanse Jørgen Skulstad
Skule Skulstad - leder  
Nina Søreng  

Sandnes

 
Representanter Vararepresentanter
Bjørn Ivar Jenssen Finn Erik Egeness
Stina Gårdvik Klaussen Anita Eliassen
Hilde Mari Salamonsen Paul Kr. Hansen
Dag Rune Dalen Tove Bastesen
Arne Pettersen  

Søvik/Hamnes

 
Representanter Vararepresentanter
Edvard Westvik Vegar Olsen
Mona Zarassen Leif Harald Bakkland
Håvard Kirkhus Svein Nygård
Sissel Jægtvik Thomas Selboe
Anne Kathrine Gårdvik  

Tjøtta/Offersøy

 
Representanter Vararepresentanter
Helge Johansen (leder) Einar Jetne
Guri Bosness (nestleder) Ole Tommy Strand
Toril Jørgensen Bjørg Celius
Rudolf Bosness  
Maria Knapstad