Kulturskolen for Alstahaug og Leirfjord er et interkommunalt opplæringstilbud innen musikk, dans, drama, og andre kulturelle områder for innbyggere i Alstahaug og Leirfjord. Kulturskolen er hjemlet i lov om kulturskole og skal til enhver tid tilstrebe å gi tilbud til et størst mulig antall elever i alle aldersgrupper.

Kulturskolen for AlLe har 220 elevplasser, og 12 ansatte i hel- og deltidsstillinger.
Kulturskolen underviser ved 14 ulike skoler og barnehager i Alstahaug og Leirfjord, og har hovedbase i Kulturbadet i Sandnessjøen.

Kulturskolen for AlLe gir pedagogisk opplæring innen musikk, dans, teater og visuell kunst samt tverrfaglige tilbud knyttet til disse.
Kulturskolen tilbyr også dirigent- og instruktørordning for kor, korps og orkester. Kulturskolen selger også tjenester til grunnskole og videregående skole i regionen, samt tilrettelagt undervisning til barnehagene i Alstahaug.
Kulturskolen koordinerer Den kulturelle spaserstokken i Alstahaug kommune.

Kulturskolen skal gi et tilbud av høy faglig og pedagogisk kvalitet, og representerer en vesentlig fordypning utover det obligatoriske skoleverket.
Opplæring i kulturskolefagene er individuelt tilpasset, langsiktig innrettet og kan gi elever en livslang interesse, for noen også et grunnlag for yrkesutdanning innen kunstfag.