Styringsgruppe for prosjekt nytt sykehjem
21.11.2018 kl. 00:00 - 00:00
Botnkrona

Møtedokument
Styringsgruppa prosjekt nytt sykehjem.pdf
Presentasjon: grunnlag for prisestimat nytt sykehjem
Møteprotokoll.pdf
Presentasjon styringsgruppa nytt sykehjem 21.11.18.pdf

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling