Sakkyndig ankenemnd
25.06.2018 kl. 09:00 - 12:00
Botnkrona

Møtedokument
Saksliste - Møte i Sakkyndig ankenemnd den 25.06.2018
Møteprotokoll - Møte i Sakkyndig ankenemnd den 25.06.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
4/2018 Krav om omtakstsering - gnr 38 bnr 1130 - Klage på vedtak i sakkyndig nemnd av 19.02.2018 Vis (7) Vis Vis (2)
5/2018 Krav om omtaksering - gnr 38 bnr 99 og bnr 1384. Klage på vedtak av 19.02.2018 sakkyndig nemnd Vis (8) Vis Vis (2)
6/2018 Klage på eiendomsskatt - gnr 4 bnr 9 Vis (6) Vis Vis (1)