Sakkyndig ankenemnd
08.02.2018 kl. 09:00 - 11:00
Botnkrona

Møtedokument
Saksliste - Møte i Sakkyndig ankenemnd den 08.02.2018
Møteprotokoll - Møte i Sakkyndig ankenemnd den 08.02.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2018 Vurdering av eiendomsskatt på GNR 5/2 - Belsvåg Vis (8) Vis Vis (1)
2/2018 Klage på administrasjonens vedtak om å avvise klage på behandling av eiendomsskattevedtak - gnr 37 bnr 123 Vis (16) Vis