Råd for personer med funksjonsnedsettelse
12.09.2018 kl. 12:00 - 14:00
Befaring kl 12. Ordinært møte kl 13 på Botnkrona

Møtedokument
Innkalling.pdf
Årsmelding 2017.pdf
Referat

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling