Råd for likestilling av funksjonshemmede
11.02.2019 kl. 13:00 - 15:00
Botnkrona

Møtedokument
Innkalling.pdf
Årsmelding 2018.pdf
Protokoll.pdf
Presentasjon nytt sykehjem.pdf
Tegning plan 2.pdf
Tegning plan 1.pdf

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling