Planutvalget
19.01.2018 kl. 09:00 - 00:00
Botnkrona

Møtedokument
Saksliste - Møte i Fast utvalg for plansaker den 19.01.2018
Forslag til møteplan for planutvalget 2018
Arbeidsmøte hovedplan avløp og vannmiljø. Forslag til mål og delmål
Delegerte vedtak - Møte i Fast utvalg for plansaker den 19.01.2018
Møteprotokoll - Møte i Fast utvalg for plansaker den 19.01.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2018 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2023 - Forslag til planprogram Vis (1) Vis
2/2018 Andregangsbehandling Kommunedelplan for Kulturminner Vis (4) Vis Vis (1)
3/2018 Forespørsel vedr. frikjøp for parkering – Nye Skansen Kjøpesenter Vis (3) Vis
4/2018 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til garasje - GNR 38/159 - klage på enhetsleders vedtak av 24.10.2017 Vis (8) Vis
5/2018 Fradeling og oppmåling av tilleggsareal fra gnr. 29, bnr. 5 – Klage på gebyr Vis (7) Vis Vis (1)
6/2018 Forskrift om hundehold i Alstahaug kommune Vis (1) Vis Vis (1)