Planutvalget
16.11.2018 kl. 11:00 - 00:00
Botnkrona. Oppmøte på Belsvåg gård kl 09.00 for befaring.

Møtedokument
Delegerte vedtak - Møte i Fast utvalg for plansaker den 16.11.2018
Saksliste - Møte i Fast utvalg for plansaker den 16.11.2018
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Fast utvalg for plansaker den 16.11.2018
Klagebehandling - byggesak - utvidelse av garasje
Søknad om riving av uthus
Vedrørende byggesak - utvidelse av garasje - 37/894 - Alstahaug
Endring av bruksenhet i bolig - oppretting/endring av matrikkelenhet
Møteprotokoll - Møte i Fast utvalg for plansaker den 16.11.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
29/2018 Regionsenteret Sandnessjøen Nye muligheter Vis (1) Vis Vis (1)
30/2018 Detaljregulering for Stamnes skole Planid 20170066 Vis (13) Vis Vis (3)
31/2018 Nedlegging av midlertidig forbud mot tiltak- Stamnesmarka Øvre. Vis (19) Vis Vis (1)
32/2018 Søknad om rivingstillatelse for fritidsbolig - gnr 5 bnr 1 fnr 1 Vis (10) Vis
33/2018 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Oppføring av garasje - Gnr 38 bnr 248 Vis (3) Vis
34/2018 Fradeling og oppmåling av tilleggsareal fra gnr. 29, bnr. 5 – Klage på gebyr Vis (12) Vis
35/2018 Forslag til forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av avløpsanlegg Vis (1) Vis