Planutvalget
16.03.2018 kl. 09:30 - 00:00
Botnkrona. Befaring kl 09.00 Bakkelygt 36

Møtedokument
Delegerte vedtak - Møte i Fast utvalg for plansaker den 16.03.2018
Saksliste - Møte i Fast utvalg for plansaker den 16.03.2018
Møteprotokoll - Møte i Fast utvalg for plansaker den 16.03.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
29/2017 Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for avvik fra rekkefølgebestemmelse - Sandnessjøen bad og kulturhus Vis (6) Vis Vis (1)
9/2018 Klage på enhetsleders vedtak av 04.12.17: Dispensasjon i forbindelse med utvidelse av garasje på gnr. 37, bnr. 894 Vis (13) Vis
10/2018 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2023 - Fastsettelse planprogram Vis (7) Vis Vis (1)