Planutvalget
16.02.2018 kl. 09:30 - 00:00
Botnkrona. Befaring kl 09.00 i forb med sak 4/18

Møtedokument
Delegerte vedtak - Møte i Fast utvalg for plansaker den 16.02.2018
Saksliste - Møte i Fast utvalg for plansaker den 16.02.2018
Møteprotokoll - Møte i Fast utvalg for plansaker den 16.02.2018
Status pågående planarbeid 15.02.18

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
4/2018 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til garasje - GNR 38/159 - klage på enhetsleders vedtak av 24.10.2017 Vis (8) Vis Vis (1)
7/2018 2. gangsbehandling av detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Vis (11) Vis Vis (2)
8/2018 Oppretting/endring av matrikkelenhet Vis (16) Vis