Planutvalget
15.05.2020 kl. 09:00 - 00:00
Botnkrona.

Møtedokument
Delegerte vedtak - Møte i Planutvalget den 15.05.2020
Saksliste - Møte i Planutvalget den 15.05.2020
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Planutvalget den 15.05.2020
Spørsmål ang. sak vedr. eiendom Karvestrand 3