Planutvalget
13.04.2018 kl. 09:00 - 00:00
Botnkrona

Møtedokument
Delegerte vedtak - Møte i Fast utvalg for plansaker den 13.04.2018
Saksliste - Møte i Fast utvalg for plansaker den 13.04.2018
Møteprotokoll - Møte i Fast utvalg for plansaker den 13.04.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
9/2018 Klage på enhetsleders vedtak av 04.12.17: Dispensasjon i forbindelse med utvidelse av garasje på gnr. 37, bnr. 894 Vis (15) Vis Vis (1)
11/2018 Klagebehandling - Ombygging av bolig på Kirkeveien 19 - Ny behandling etter at kommunens vedtak om dispensasjon er opphevet Vis (17) Vis Vis (3)
12/2018 Klage på enhetsleders vedtak av 11.12.17 – Oppføring av tilbygg m/vognskur, utvidelse av eksisterende parkeringsplass og ettergodkjenning av en del mindre bygg på Forshaugen 17 Vis (11) Vis
13/2018 Søknad om permanent godkjenning av midlertidig utstillingshall på Havnegata 13-19, gnr. 37, bnr. 921 Vis (4) Vis
14/2018 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med ny lokalitet for oppdrett av blåskjell Vis (15) Vis