Planutvalget
11.05.2018 kl. 09:00 - 00:00
Botnkrona

Møtedokument
Saksliste - Møte i Fast utvalg for plansaker den 11.05.2018
Delegerte vedtak - Møte i Fast utvalg for plansaker den 11.05.2018
Møteprotokoll - Møte i Fast utvalg for plansaker den 11.05.2018
Byutvikling

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
15/2018 Søknad om dispensasjon fra pbl. § 29-4 i forbindelse med utvidelse av garasje Vis (10) Vis Vis (2)
16/2018 Klage på enhetsleders vedtak av 12.03.18: Pålegg om stans i ulovlig arbeid på Lavollgata 18B snarest og inntil nødvendig tillatelse foreligger Vis (17) Vis