Planutvalget
07.09.2018 kl. 09:00 - 00:00
Botnkrona

Møtedokument
Delegerte vedtak - Møte i Fast utvalg for plansaker den 07.09.2018
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Fast utvalg for plansaker den 07.09.2018
Klagebehandling - 38/1265 - delvis endring av kommunens vedtak
Saksliste - Møte i Fast utvalg for plansaker den 07.09.2018
Møteprotokoll - Møte i Fast utvalg for plansaker den 07.09.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
22/2018 Kjøp av tillegsareal - Mølnhussletta 17 - GNR - 36/170 Vis (3) Vis
23/2018 Klage på vedtatt detaljregulering for Øyvind Lambes vei 24 Vis (5) Vis Vis (5)
24/2018 Søknad om riving av kapell på Sandnes kirkegård, gnr. 38, bnr. 434 Vis (8) Vis
25/2018 Søknad om masseuttak og midlertidig deponering av masse i Hustavik på Mindland, gnr. 80, bnr. 1 Vis (6) Vis