Planutvalget
07.02.2020 kl. 09:00 - 10:50
Botnkrona.

Møtedokument
Delegerte vedtak - Møte i Planutvalget den 07.02.2020
Saksliste - Møte i Planutvalget den 07.02.2020
Møteprotokoll - Møte i Planutvalget den 07.02.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2020 1. gangs behandling - Detaljregulering av gang- og sykkelvei Radåsen- Kleivskaret Vis (8) Vis
2/2020 Arealoverføring - oppretting av matrikkelenhet Vis (12) Vis
3/2020 Oppføring av to nye leirduebaner på gnr. 34, bnr. 2, fnr.2 og 3 Vis (5) Vis
4/2020 Oppføring av garasje på gnr 37 bnr 332 - Klage på planutvalgets vedtak av 13.12.2019 Vis (6) Vis Vis (1)
5/2020 Vedr. sikring av uthus («skott») på Nerveien 2, gnr. 84, bnr. 221 Vis (14) Vis Vis (2)
6/2020 Bruksendring fra bod til soverom på Prost Feghts gate 13 – klage på fastsetting av gebyr Vis (5) Vis