Planutvalget
05.10.2018 kl. 09:00 - 00:00
Botnkrona

Møtedokument
Delegerte vedtak - Møte i Fast utvalg for plansaker den 05.10.2018
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Fast utvalg for plansaker den 05.10.2018
Svar - Vedrørende søknad om dispensasjon for oppføring av carport
Saksliste - Møte i Fast utvalg for plansaker den 05.10.2018
Møteprotokoll.pdf
Møteprotokoll - Møte i Fast utvalg for plansaker den 05.10.2018
Status pågående planarbeid 12.09.18