Planutvalget
03.04.2020 kl. 11:00 - 00:00
Skype

Møtedokument
Delegerte vedtak - Møte i Planutvalget den 03.04.2020
Saksliste - Møte i Planutvalget den 03.04.2020
Møteprotokoll - Møte i Planutvalget den 03.04.2020
Presentasjon hovedplan avløp og vannmiljø
Møteprotokoll.pdf
Presentasjon hovedplan avløp og vannmiljø.pdf

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
7/2020 Hovedplan avløp og vannmiljø 2021-2040. Høring Vis (9) Vis Vis (2)
8/2020 Planid 20090009 Strendene Endring av reguleringsplan Vis (9) Vis
9/2020 Utvidelse HC-parkeringsplass / Bautastein / Plassering av oppredningsplass for avfallsanordning Vis (7) Vis
10/2020 Endring av tidligere gitte bruksendringstillatelse på Huldreveien 19 – klage på enhetsleders vedtak av 18.11.19 Vis (8) Vis
11/2020 Oppføring av 2 eneboliger samt felles garasjeanlegg på Radåsveien, gnr. 38, bnr. 813 og 1315 – klage på fastsetting av gebyr Vis (8) Vis