Kontrollutvalget
28.02.2020 kl. 08:00 - 12:00
Sentrum Næringshage, møterom Grytfoten

Møtedokument
Innkalling møte 28.02.2020.pdf
Fremlegg sak 06.2020.pdf
Vedlegg 1 sak 06.2020.pdf
Fremlegg sak 07.2020.pdf
Vedlegg 1 sak 07.2020.pdf
Vedlegg 2 sak 07.2020.pdf
Vedlegg 3 sak 07.2020.pdf
Fremlegg sak 08.2020.pdf
Vedlegg 1 sak 08.2020.pdf

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling