Kontrollutvalget
10.01.2020 kl. 09:00 - 12:00
Sentrum Næringshage, møterom Grytfoten

Møtedokument
Innkalling møte 10.01.2020.pdf
Fremlegg sak 01.2020.pdf
Vedlegg 1 sak 01.2020.pdf
Vedlegg 2 sak 01.2020.pdf
Vedlegg 3 sak 01.2020.pdf
Vedlegg 4 sak 01.2020.pdf
Fremlegg sak 02.2020.pdf
Fremlegg sak 03.2020.pdf
Protokoll møte 10.01.2020.pdf

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling