Kommunestyret
26.02.2019 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 26.02.2019
Årsmelding 2018 - Alstahaug seniorsenter
Årsmelding 2018 - Alstahaug eldreråd
Årsmelding 2018 - Råd for likestilling av funksjonshemmede
Spørsmål angående rapportering ventelister på sykehjemsplasser
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 26.02.2019
Tillegg saksliste - Møte i Kommunestyret den 26.02.2019
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 26.02.2019
Presentasjon høringssvar til ressursgruppas foreløpige rapport, Helgelandssykehuset 2025
Presentasjon god opplæring for alle
Presentasjon skolestruktur
Presentasjon omstilling infotorget
Presentasjon regnskap 2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 Høringssvar til ressursgruppas foreløpige rapport, Helgelandssykehuset 2025 Vis (1) Vis Vis (4)
2/2019 Gebyrsatser for kommunale anlegg som disponeres av Fritidskontoret Vis Vis (1)
3/2019 Forslag til forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av avløpsanlegg Vis (4) Vis Vis (2)
4/2019 Selskapsavtale - SHMIL IKS Vis (3) Vis Vis (1)
5/2019 Bekymringsmelding vedrørende kostnadsutvikling for nødnett for kommuner i Nordland Vis (1) Vis Vis (1)
6/2019 Sykefraværsrapport 3.tertial 2018 Vis (1) Vis Vis (5)
7/2019 Innbyggerforslag - Sandnesvågen Vis
8/2019 Ny styringsgruppe for nytt sykehjem Vis
9/2019 Fritak fra verv i formannskapet - Tore Vikedal Vis (1) Vis
10/2019 Interpellasjon fra Alstahaug Arbeiderparti vedr gebyrregulativet 2019 Vis (1) Vis Vis (4)
11/2019 Interpellasjon fra Alstahaug Venstre vedr. stenging av servicetorget i Alstahaug kommune Vis (1) Vis Vis (5)
12/2019 Interpellasjon - Helgelandssykehuset 2025 Vis (1) Vis Vis (7)