Kommunestyret
25.09.2019 kl. 11:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 25.09.2019
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 25.09.2019
Interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner.pdf
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 25.09.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
42/2019 Søknad om startlån for videretildeling 2019 - søknadsrunde 2 Vis (1) Vis Vis (3)
43/2019 Avvikling av KF Alstahaug mottakssted for asylsøkere Vis Vis (1)
44/2019 Avvikling av KF Alstahaug mottakssted for asylsøkere – kjøp av tomt Vis (1) Vis Vis (2)
45/2019 Felles forliksråd for Ytre Helgeland Vis (6) Vis Vis (1)
46/2019 Opprettelse av Helgeland interkommunalt politisk råd Vis Vis (1)
47/2019 Revisjon av reglement - Kommunestyret Vis (2) Vis Vis (5)
48/2019 Revisjon av reglement - Formannskapet Vis (2) Vis Vis (1)
49/2019 Revisjon av reglement - Planutvalget Vis (3) Vis Vis (3)
50/2019 Revisjon av reglement - godtgjørelse ved kommunale ombuds- og tillitsverv Vis (2) Vis Vis (1)