Kommunestyret
23.10.2018 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 23.10.2018
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 23.10.2018
Årsmelding 2017 - Råd for likestilling av funksjonshemmede
Spørsmål fra Hanne Nora Nilssen, V vedr. psykisk utviklingshemmede i Alstahaug kommune
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 23.10.2018
Informasjon om Brukerplanprisen, tildelt Alstahaug kommune i 2018
Presentasjon vedr. heltidskultur v/kommunalsjef Kirsten Toft og prosjektleder Marte Solfjeld Pettersen
Presentasjon vedr. sykehjem v/kommunalsjef Kirsten Toft og prosjektleder Linda Bamberg
Presentasjon vedr. skolestruktur v/kommunalsjef Connie Pettersen
Presentasjon i forb med interpellasjon fra Arbeiderpartiet vedr. mangel på sykepleiere v/kommunalsjef Kirsten Toft
Presentasjon i forb med spørsmål fra Hanne Nora Nilssen, Venstre vedr. psykisk utviklingshemmede v/kommunalsjef Kirsten Toft

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
35/2018 2. gangsbehandling av detaljregulering for Sigurd Herses gate Vis (8) Vis Vis (2)
36/2018 Trygt og godt skolemiljø i Alstahaug Vis (6) Vis Vis (1)
37/2018 Endring av vedtekter i kommunale barnehager i Alstahaug Vis (3) Vis Vis (1)
38/2018 Administrative retningslinjer for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage Vis (1) Vis Vis (1)
39/2018 Tjenesten for funksjonshemmede og støttekontakttjenesten Vis Vis (1)
40/2018 Regnskapsrapportering pr. 31.8.18 2.tertial - Alstahaug kommune Vis (1) Vis Vis (1)
41/2018 Sykefraværsrapport 2.tertial 2018 Vis (1) Vis Vis (3)
42/2018 Revisjon av kommunens innkjøpsreglement Vis (3) Vis Vis (1)
43/2018 Valg av revisjonsordning og revisor Vis (6) Vis Vis (2)
44/2018 Delegasjonsreglement 2018 - 2020 Vis Vis (1)
45/2018 Supplering - Råd for likestilling av funksjonshemmede perioden 2015 - 2019 Vis
46/2018 Interpellasjon fra Rødt vedr barnetrygden og beregning av sosialhjelp Vis (1) Vis Vis (2)
47/2018 Interpellasjon fra Arbeiderpartiet vedr mangel på sykepleiere Vis (2) Vis Vis (3)