Kommunestyret
19.06.2018 kl. 11:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 19.06.2018
01 Forslag til uttalelse fra Rødt v/Margit Steinholt vedr.asylmottaket
02 Spørsmål fra Rødt v/Margit Steinholt vedr. bosetting og integrering av flyktninger
03 Spørsmål fra Alstahaug Ap v/Mette K Johnsen vedr. sykehjemskø Alstahaug kommune
04 Spørsmål fra Venstre v/Hanne Nora Nilssen vedr. revidering av lønnspolitisk handlingsplan.docx
05 Spørsmål fra Venstre v/Hanne Nora Nilssen vedr. innsyn og åpenhet
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 19.06.2018
01 Protokoll møte i kontrollutvalget 22.02.2018
02 Protokoll møte i kontrollutvalget 26.04.2018.
03 Protokoll møte i kontrollutvalget 24.05.2018
04 Protokoll møte i kontrollutvalget 07.06.2018
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 19.06.2018
• Reformen «Leve hele livet» v/kommunalsjef Kirsten Toft
• Helhetlig pasientforløp i helsetjenesten v/prosjektleder Marte Lund Solfjeld
• God opplæring for alle v/kommunalsjef Connie Pettersen
Tillegg saksliste - Møte i Kommunestyret den 19.06.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
14/2018 Forslag til detaljregulering for Øyvind Lambes vei 24 Planid 20150058 Vis (7) Vis Vis (4)
15/2018 Søknad om kommunal garanti - Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg AS Vis (10) Vis Vis (1)
16/2018 Forskrift om hundehold i Alstahaug kommune Vis (5) Vis Vis (3)
17/2018 Tildeling av startlån - tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for videretildeling 2018 Vis (2) Vis Vis (1)
18/2018 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
19/2018 Årsmelding og regnskap 2017 KF Alstahaug mottaksted for asylsøkere Vis (5) Vis
20/2018 Alstahaug havnevesen KF - årsberetning og regnskap 2017 Vis (5) Vis
21/2018 Årsmelding og regnskap 2017 - Alstahaug kommune Vis (5) Vis Vis (1)
22/2018 Alstahaug Asylmottak KF - Regnskapsrapportering pr. 30.04.18 - 1.tertial Vis (1) Vis
23/2018 Regnskapsrapport 2018 - Alstahaug havnevesen KF Vis (2) Vis
24/2018 Regnskapsrapportering pr. 30.4.18 - 1.tertial Vis (1) Vis Vis (1)
25/2018 Revidering av økonomiplan 2018-2021 Vis (4) Vis Vis (5)
26/2018 Økonomiplan 2019-2022. Budsjett 2019. Prosess. Vis (1) Vis Vis (1)
27/2018 Revisjonsordning Alstahaug kommune Vis (2) Vis Vis (1)