Kommunestyret
19.04.2018 kl. 11:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 19.04.2018
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 19.04.2018
Kvalitetsreform "Leve hele livet"
Årsmelding 2017 - Alstahaug eldreråd
Årsmelding 2017 Alstahaug seniorsenter
Tillegg saksliste - Møte i Kommunestyret den 19.04.2018
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 19.04.2018
Presentasjon vedr. ny samarbeidsavtale med Nfk om folkehelsearbeid
Presentasjon i forbindelse med interpellasjon fra Rødt vedr. integrering og bosetting av flyktninger