Kommunestyret
19.02.2020 kl. 13:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 19.02.2020
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 19.02.2020
Presentasjon Helgeland Kraft
Presentasjon regnskap 2019 Alstahaug kommune
Tillegg saksliste - Møte i Kommunestyret den 19.02.2020
Møteprotokoll.pdf
Presentasjon Helgeland kraft.pdf
Presentasjon Regnskap 2019.pdf

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2020 Felles forliksråd for Ytre-Helgland - endring Vis (1) Vis Vis (5)
2/2020 Regionrådet - Helgeland interkommunalt politisk råd Vis (1) Vis Vis (4)
3/2020 Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring i Alstahaug kommune Vis (2) Vis Vis (1)
4/2020 Reglement for Råd for personer med funksjonsnedsettelse Vis (3) Vis Vis (1)
5/2020 Reglement for områdeutvalgene Vis (3) Vis
6/2020 Områdeutvalg perioden 2019 - 2023 Vis (4) Vis
7/2020 Forslag til områderegulering for Stamnesmarka øvre Planid 20140050 Vis (6) Vis Vis (2)