Kommunestyret
17.02.2021 kl. 11:00 - 15:00
Teamsmøte

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 17.02.2021
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 17.02.2021
Årsmelding 2020 - Alstahaug eldreråd
Årsmelding 2020 - Alstahaug seniorsenter
Møteprotokoll fra møte i Eldrerådet den 25.01.2021
Referat ungdomsrådsmøte 20.01.21.docx
Referat fra møte i områdeutvalget for Austbø, Blomsøy og Hestøysund - rutetilbud
Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 17.02.2021
Orientering om regionsenterprosjektet i KST 17.2.2021
Soeknad.Email.stortingetLogo.png