Kommunestyret
12.12.2018 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 12.12.2018
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 12.12.2018
Kommunestyrets vedtak Arena drift
Kommunestyrets vedtak Budsjettskjema 1a drift
Kommunestyrets vedtak Netto utgift drift
Kommunestyrets vedtak Hovedoversikt drift
Kommunestyrets vedtak Arena investering
Kommunestyrets vedtak Budsjettskjema 2a investering
Kommunestyrets vedtak Investeringsprosjekter i økonomiplanperioden
Kommunestyrets vedtak Hovedoversikt investeringer
Forslag fra Sv, Rødt, V og Ap - drift
Forslag fra Sv, Rødt, V og Ap - investering
Forslag fra Sv, Rødt, V og Ap - drift 2
Forslag fra Sv, Rødt, V og Ap - presisering
Forslag fra H, Sp, Frp, uavhengige Hansen og Nilsen - drift
Forslag fra H, Sp, Frp, uavhengige Hansen og Nilsen - investering
Trukket forslag fra Sp og Frp - drift
Trukket forslag fra SP og Frp - investering
Trukket forslag fra SP og Frp - forventet inntjening skole
Trukket forslag fra SP og Frp - nedtrekk kultur
Trukket forslag fra Høyre - drift
Trukket forslag fra Høyre - investering
Presentasjon - ressursgruppas rapport vedr. Helgelandssykehuset 2025
Presentasjon - sykehjem
Presentasjon - skolestruktur og barnehage
Presentasjon - tilstandsrapport for grunnskolene i Alstahaug kommune

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
48/2018 Tilstandsrapport for grunnskolen i Alstahaug kommune, 2018. Vis (5) Vis Vis (1)
49/2018 Regnskapsrapport 2018 - Alstahaug havnevesen KF Vis (2) Vis Vis (1)
50/2018 Regnskapsrapportering pr. 31.10.18 Vis (1) Vis Vis (1)
51/2018 Detaljregulering for Stamnes skole Planid 20170066 Vis (13) Vis Vis (4)
52/2018 VA-forskrift Alstahaug kommune Vis (9) Vis Vis (1)
53/2018 Brannvernsamarbeid Alstahaug og Dønna kommuner Vis (1) Vis Vis (1)
54/2018 Revisjon av avtaledokumenter i det interkommunale samarbeidet innenfor økonomi- og skatteinnkreving Vis (4) Vis Vis (1)
55/2018 Politisk organisering - endring av kommunestyrets størrelse Vis (2) Vis Vis (2)
56/2018 Plattform for bruk av velferdsteknologi Vis Vis (1)
57/2018 Renovasjonsgebyrer for 2019 Vis (2) Vis Vis (1)
58/2018 Budsjett 2019 Alstahaug mottakssted for asylsøkere KF Vis (2) Vis
59/2018 Budsjett 2019 Alstahaug havnevesen KF Vis (8) Vis
60/2018 Drifts- og investeringsbudsjett 2019. Økonomiplan 2019-2022. Alstahaug kommune Vis (29) Vis Vis (3)