Kommunestyret
03.06.2019 kl. 11:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 03.06.2019
Tillegg saksliste - Møte i Kommunestyret den 03.06.2019
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 03.06.2019
Presentasjon Samfunnsanalyse Helgelandssykehuset 2025
Presentasjon pågående prosjekter juni 2019
Tillegg saksliste - Møte i Kommunestyret den 03.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
19/2019 Salg av kommunale boliger på Austbø og Mindland Vis Vis (1)
20/2019 Fag- og timefordeling i grunnskolen i Alstahaug Vis (2) Vis Vis (1)
21/2019 Etablering av Newtonrom i kommunale lokaler Vis (3) Vis
22/2019 Tiltaksplan for mer åpenhet og offentlighet i Alstahaug kommune Vis Vis (1)
23/2019 Forsøk - Sammenslåing av Alstahaug og Leirfjord kirkelige fellesråd Vis (3) Vis
24/2019 Innspill til utredningsalternativer og lokaliseringsinnspill til Helgelandssykehusets samfunnsanalyse. Vis (4) Vis Vis (5)
25/2019 Nord universitet - uttalelse fra Alstahaug kommunestyre Vis Vis (1)