Kommunestyret
03.04.2019 kl. 11:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 03.04.2019
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 03.04.2019
01 Ta grep før det er for sent, fra 9 GH ved Sandnessjøen ungdomsskole
02 Spørsmål angående brannsikkerheten i Åsheim terrasse
03 Spørsmål angående rapportering ventelister på sykehjemsplasser
04 Saksprotokoll - Avklaring av spørsmål/problemstilling relatert til mulig salg av Scandic Hotel Syv Søstre
05 Årsrapport Kontrolutvalget
06 Brukerrådets rapport fra besøk i Zahlgården 19.2.2019
07 Brukerrådets rapport fra besøk i Åsheim Terasse februar 2019
08 Brukerrådets rapport fra besøk på Alstahaug sykehjem mandag 18.docx
09 Sammenslåing av eldreråd og råd for likestilling av funksjonshemmede
10 Høring - ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom
10.1 Pensjonistforbundet høringsuttalelse til forskrift til kommuneloven § 5-12
10.2 Oversikt over pensjonistforbundets argumenter for å endre forskriften
11 Spørsmål vedr. innsyn og åpenhet - Praktisering av Offentlighetsloven
Tillegg saksliste - Møte i Kommunestyret den 03.04.2019
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 03.04.2019
Presentasjon Gode velferdstjenester og større kompetansemiljø. NAV Nordland
Presentasjon økonomi
Presentasjon pågående prosjekter - skole og barnehage
Presentasjon pågående prosjekter - sykehjem og omsorgsboliger
Presentasjon sykehusstruktur
Presentasjon venteliste sykehjemsplasser
Tillegg saksliste - Møte i Kommunestyret den 03.04.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
11/2019 Interpellasjon fra Alstahaug Venstre vedr. stenging av servicetorget i Alstahaug kommune Vis (1) Vis Vis (6)
13/2019 Regnskapsrapportering pr. 28.02.19 Vis (1) Vis Vis (1)
14/2019 Søknad om startlån for videretildeling 2019 Vis (2) Vis Vis (1)
15/2019 SHMIL - Innspill til medlem og varamedlem i styret Vis (6) Vis Vis (1)
16/2019 Valg av representant til årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA Vis (3) Vis Vis (1)
17/2019 Fritak fra verv - Ole-Kristian Wikran Strand Vis (2) Vis
18/2019 Interpellasjon - Fag- og timefordeling i grunnskolen i Alstahaug Vis (1) Vis Vis (8)