Kommunestyret
01.03.2018 kl. 11:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 01.03.2018
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 01.03.2018
Merkur-programmet. Presentasjon
Digitalisering 2018-2022. Presentasjon
Regnskap 2017, samt oppfølging av budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. Presentasjon
Dokumenter i forbindelse med orientering vedr. revisjonsordning
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 01.03.2018
Interpellasjon til kommunestyremøte 1. mars vedr. tomt til flerbrukshall og parkering i tilknytning til Søvik skole
Interpellasjon til kommunestyret 1.mars: Nye muligheter i Regionsentret Sandnessjøen

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2018 Utmeldelse av Helgeland Reiseliv og Foreningen Kystriksveien Vis (2) Vis Vis (1)
2/2018 Forskrift om skoletilhørighet Vis (3) Vis Vis (1)
3/2018 Prøveordning med mobbeombud i Alstahaug kommune Vis (3) Vis Vis (1)
4/2018 2. gangsbehandling av detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Vis (12) Vis Vis (3)
5/2018 Andregangsbehandling Kommunedelplan for Kulturminner Vis (4) Vis Vis (2)
6/2018 Digital strategi 2018-2022 Vis (4) Vis Vis (1)