Formannskapet
27.03.2019 kl. 11:00 - 00:00
Botnkrona

Møtedokument
Delegerte vedtak - Møte i Formannskapet den 27.03.2019
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 27.03.2019
Utskrift fra møtebok foir Tjøtta og Offersøy områdeutvalg 12.02.2019
Svar - Søknad om skjenkebevilling
Saksliste - Møte i Formannskapet den 27.03.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 27.03.2019
Presentasjon nedtrekk kultur