Formannskapet
19.02.2019 kl. 09:00 - 00:00
Botnkrona

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 19.02.2019
Uttalelse fra Alstahaug eldreråd
Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg 08.doc
Kommunevise belastningsfullmakter og forventninger til kommunenes forvaltning på landbruks- og reindriftsområdet i 2019
Retningslinjer for kommunenes forvaltning av midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) i 2019
Belastningsfullmakt for 2019 - kommunevise rammer for tilskudd til drenering av jordbruksjord
Belastningsfullmakt for 2019 - kommunevise rammer for ordningene tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL) og tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Retningslinjer for kommunenes forvaltning av midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket i 2019
Saksliste - Møte i Formannskapet den 19.02.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 19.02.2019
Presentasjon vedr. prosjekt evt. forsøk med sammenslåing av Leirfjord og Alstahaug kirkelig fellesråd
Presentasjon vedr. høringssvar til ressursgruppas foreløpige rapport, Helgelandssykehuset 2025
Presentasjon vedr. forprosjekt biogassanlegg i Sandnessjøen
Presentasjon vedr. gebyrsatser for kommunale anlegg som disponeres av Fritidskontoret
Presentasjon vedr. regnskap 2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
4/2019 Høringssvar til ressursgruppas foreløpige rapport, Helgelandssykehuset 2025 Vis (1) Vis Vis (3)
5/2019 Gebyrsatser for kommunale anlegg som disponeres av Fritidskontoret Vis
6/2019 Sykefraværsrapport 3.tertial 2018 Vis (1) Vis Vis (4)
7/2019 Søknad om skjenkebevilling Napoli Restaurant & Hotell AS Vis (1) Vis
8/2019 Innspill til prioritering av utbedringer på viktige fylkesveger med næringstransporter i Nordland Vis (3) Vis
9/2019 Prosjekt: "Å skape en attraktivt, inkluderende og bærekraftig region" Vis (3) Vis Vis (1)
10/2019 Kommunalt næringsfond - forprosjekt Biogassanlegg i Sandnessjøen Vis (3) Vis