Formannskapet
16.10.2018 kl. 09:00 - 00:00
Botnkrona

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 16.10.2018
Stort akuttsykehus må legges til Sandnessjøen
Saksliste - Møte i Formannskapet den 16.10.2018
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 16.10.2018
Presentasjon vedr. RKK og "Kunnskap på kaikanten".
Innspill til Nord universitet vedr. sykepleieutdanningen
Presentasjon vedr. samfunnsvirkninger av sykehusstruktur på Helgeland v/Oslo Economics
Rapporten samfunnsvirkninger av sykehusstruktur på Helgeland
Presentasjon vedr. budsjett og økonomiplanarbeidet 2019-2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
41/2018 Fradeling - GNR 83/6,5,11,8,7 og 20 Vis (5) Vis
42/2018 Tjenesten for funksjonshemmede og støttekontakttjenesten Vis
43/2018 Revisjon av kommunens innkjøpsreglement Vis (3) Vis
44/2018 Trygt og godt skolemiljø i Alstahaug Vis (6) Vis
45/2018 Endring av vedtekter i kommunale barnehager i Alstahaug Vis (3) Vis
46/2018 Administrative retningslinjer for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage Vis (1) Vis
47/2018 Regnskapsrapportering pr. 31.8.18 2.tertial - Alstahaug kommune Vis (1) Vis
48/2018 Sykefraværsrapport 2.tertial 2018 Vis (1) Vis Vis (2)
49/2018 Tv-aksjon 2018 - Bidrag fra Alstahaug kommune Vis Vis (1)
50/2018 Sletterkulo Bowling AS - Søknad om utvidede skjenketider Vis (2) Vis Vis (3)
51/2018 Delegasjonsreglement 2018 - 2020 Vis