Formannskapet
12.06.2019 kl. 11:00 - 00:00
Botnkrona

Møtedokument
Saksliste - Møte i Formannskapet den 12.06.2019
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 12.06.2019
Utskrift fra møtebok fra Tjøtta og Offersøy områdeutvalg 07
Tillegg saksliste - Møte i Formannskapet den 12.06.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 12.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
30/2019 Fellingstillatelse elg 2019 Vis (1) Vis
31/2019 Fellingstillatelse rådyr 2019 Vis (2) Vis
32/2019 Rullering av Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Alstahaug kommune, Nordland Vis (1) Vis Vis (1)
33/2019 Søknad om skjenkebevilling - Scandic Syv Søstre Vis (1) Vis
34/2019 Søknad om utvidet skjenketid for Havnafestivalen 2019 Vis (1) Vis
35/2019 Papirløse møter - evaluering Vis Vis (2)
36/2019 Infrastruktur nytt sykehjem - byggetrinn 1 (rundkjøring, VA) - Finansiering - låneopptak Vis (3) Vis
37/2019 Nytt oppvarmings- og styringsanlegg, Tjøtta kirke - Søknad om låneopptak gjennom rentekompensasjonsordningen Vis (1) Vis
38/2019 Investeringsreglement for Alstahaug kommune Vis (2) Vis
39/2019 Årsrapport for Alstahaug kommune 2018 Vis (1) Vis
40/2019 Regnskap og årsberetning 2018 Vis (4) Vis
41/2019 Regnskapsrapportering pr. 30.4.19 - 1. tertial Vis (1) Vis
42/2019 Budsjett 2020. Økonomiplan 2020-2023. Budsjettprosess. Vis
43/2019 Sykefraværsrapport 1.tertial 2019 Vis (1) Vis