Formannskapet
07.01.2021 kl. 15:00 - 00:00
Teamsmøte

Møtedokument
Saksliste - Møte i Formannskapet den 07.01.2021
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 07.01.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2021 Bosetting av flyktninger 2021 Vis