Formannskapet
05.02.2020 kl. 11:00 - 00:00
Botnkrona

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 05.02.2020
Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg 14.01.2020
Saksliste - Møte i Formannskapet den 05.02.2020
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 05.02.2020
Presentasjon

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
64/2019 Salg kommunal eiendom - gnr. 8 bnr. 1 Vis (16) Vis Vis (1)
1/2020 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - Rullering av handlingsplan 2020 Vis (1) Vis
2/2020 Rullering av landbruksplan - Oppnevning av styrings- og arbeidsgrupper - Framdriftsplan og finansiering Vis (1) Vis
3/2020 Regionrådet - Helgeland interkommunalt politisk råd Vis (1) Vis Vis (3)
4/2020 Reglement for Råd for personer med funksjonsnedsettelse Vis (3) Vis
5/2020 Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring i Alstahaug kommune Vis (2) Vis