Formannskapet
01.04.2020 kl. 11:00 - 00:00
Skype-møte

Møtedokument
Saksliste - Møte i Formannskapet den 01.04.2020
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 01.04.2020
Sluttnotat fra formannskapets AU for budsjett og økonomi
Vedtak 29.03.20 om utvidede karantenebestemmelser
Tillegg saksliste - Møte i Formannskapet den 01.04.2020
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 01.04.2020