Planutvalget
18.01.2019 kl. 09:00 - 00:00
Skjæringen

Møtedokument
Delegerte vedtak - Møte i Fast utvalg for plansaker den 18.01.2019
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Fast utvalg for plansaker den 18.01.2019
Klagebehandling - Oppføring av boligbygg - 37/885 - Alstahaug - avvisning
Saksliste - Møte i Fast utvalg for plansaker den 18.01.2019
Møteprotokoll - Møte i Fast utvalg for plansaker den 18.01.2019